Overslaan en naar de inhoud gaan
Schoorlse dennen

 

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en van de acties die plaatsvinden/ hebben plaatsgevonden. We geven de laatste informatie over de ontwikkelingen rond de bomenkap en het plaggen in het Schoorlse bos- en duingebied.
Op de site van Duinstichting kunt u aanvullende informatie lezen over de ontwikkelingen rond de Schoorlse Duinen. Op de site van het Noordhollands Duinreservaat wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het Noordhollands Duinreservaat. Dit reservaat wordt beheerd door PWN in opdracht van de provincie
Noord-Holland.

Maandag 20 juli 2020: de website van Landelijk Netwerk Bossen en Bomenbescherming (LNBB) is online. Deze website is ontstaan vanwege de grote ontbossing die plaatsvindt in ons land.  Verschillende bomen- bossen- en natuurorganisaties hebben zich verenigd in het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming.

Vrijdag 30 augustus 2019: Robin Noorda heeft een film geplaatst op Youtbe. Deze film geeft informatie over de wereldwijde boskap en de boskap in Schoorl. U kunt deze film 'Biomassale Kaalslag' kunt u zien door de link aan te klikken. 

Zaterdag 16 maart 2019: we roepen iedereen op om mee te lopen met onze demonstratie tegen het kappen, dunnen en omvormen van het bos. We verzamelen ons vanaf 12.00 uur onderaan de Klimduin in Schoorl. Om 13.00 uur lopen we in optocht naar 'de Corsicaan', kantoorgebouw van van Staatsbosbeheer, in Schoorl. Klik hier voor info. We hopen op een grote opkomst om duidelijk te maken dat we ons bos willen houden!

Vrijdag 8 maart 2019: Nieuwsuur heeft uitgebreid aandacht besteed aan de grootschalige kap in Nederland. Er wordt aangegeven dat in het Amazone-gebied naar vehouding minder gekapt wordt dan op dit moment in Nederland! 

Februari 2019: in Nederland vindt in meer bossen grootschalige bomenkap plaats. Wij hebben contact met diverse organisaties over deze kap. Om gezamenlijk een vuist tegen de kap te maken, hebben we een petitie met deze organisaties opgesteld. Wij vragen u dringend om de petitie te tekenen! U vindt deze door de link https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid
aan te klikken. 

31-01-2019: Interview met Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer. Hij is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de bossen beheert. In het artikel van de Volkskrant, d.d. 10-02-2019 komen Frits van Beusekom (oud directeur bij Staatsbosbeheer) en Jaap Kuper (tot vijf jaar geleden rentmeester van kroondomein Het Loo) aan het woord. Zij geven aan dat het lijkt of het bos bij Amerongen met een 'grasmaaier' weggevaagd is. Dit om plaats te maken voor jonge aanplant, vooral dennen. Die zijn interessant voor de houtproductie, funest voor het bos. 

Januari 2019: ONGELOOFLIJK: ondanks de ruim 16.000 handtekeningen die we tegen de bomenkap hebben verzameld, heeft het college van Bergen de vergunning verleend aan Staatsbosbeheer om het van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos te kappen. In totaal 20 hectare bos!!! Hoe kan dit??? 

Woensdag 14 november 2018: de bomenkap is voorlopig uitgesteld!!!! De kap moet uitgesteld worden omdat de gemeente Bergen de benodigde vergunningen nog niet heeft afgegeven. Het beslistermijn is onlangs verlengd. De kap kan op z'n vroegst na het broedseizoen van 2019 beginnen. Wij hebben nog bijna een jaar langer de tijd om over de kap te overleggen.

Donderdag 5 april 2018: op uitnodiging van Staatsbosbeheer hebben twee bestuursleden een rondtoer door het bos gemaakt met Staatsbosbeheer. Aan het einde van de Schoorlse Zeeweg bekeken we de fietsenstalling: deze is bedekt door stuivend zand. Ook werd nog een gebied aangewezen waar meer stuifzand  kan worden gecreëerd. Daarna gingen we naar het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. De gevolgen van de ingrepen die door Staatsbosbeheer zijn uitgevoerd vond Staatsbosbeheer zeer geslaagd. Wij gruwden hiervan!!! Wij hebben ook uitdunningen tussen dennenbomen bekeken. Deze zagen er wel goed uit. De Stichting is niet ontevreden over àlle werkzaamheden van Staatsbosbeheer. De patstelling rond de bomenkap bleef onverminderd. Wij blijven vechten tegen de kap van gezonde bomen. Zeker in deze tijd van klimaatbewustzijn.

 

Donderdag 29 maart 2018: wij waren, samen met de actiegroep 'Stop Bomenkap Noord-Hollands Duinreservaat' en andere belangstellenden, aanwezig bij de presentatie van de Provincie Noord-Holland in de Hoep in Castricum. Het onderwerp was: 'Balans, Natuur & Recreatie'. Het doel van de middag was om onderwerpen te bespreken zoals: Waar liggen knelpunten tussen natuurbescherming en natuurgebruik? Hoe zien deze eruit? Welke partijen zijn betrokken? Een deel van de aanwezigen was juist gekomen om de bomenkap te bespreken. Al gauw kapte de Provincie dit onderwerp af en kwam met het voorstel om de bomenkap op een andere bijeenkomst te bespreken omdat dit niet op het programma van vandaag stond.

 

Zaterdag 3 maart 2018: voor belangstellenden organiseerde SSB  een bijeenkomst over de boskap in het Schoorls bos. Met 5 boswachters en de omgevingsmanager van de provincie en 6 deelnemers (waarvan 2 van onze actiegroep) trotseerden wij de kou, min drie graden. Na een introductie van boswachter Laurens Bonenkamp liepen we naar een monotoon stuk dennenbos. Met behulp van een vragenlijst probeerde SBB ons bewust te laten worden dat hier een beperkt aantal soorten aanwezig is. Daarna bezochten we de Blijdesteinweg, waar we hoofdzakelijk loofbos bekeken en met dezelfde vragenlijst werd de diversiteit benadrukt. Door zijn ligging is dit stuk, vlakbij het Groote Ganzenveld, de helft van het jaar behoorlijk drassig. Hierdoor is meer begroeiing mogelijk dan in de drogere gebieden. Maar let op: dit is één van de weinig drassige stukken in het hele bos! Dit bodemleven en deze soortenrijkdom is in de rest van het bos niet mogelijk. Dit bevestigde de ecoloog van SBB. Hierna kregen we de opdracht om in een afgezet stuk dennenbos aan te geven welke bomen gekapt moesten worden om loofbos meer kans te geven. Naar ons idee was kappen hier zinloos. Het was een goede dag en voor herhaling vatbaar, bijvoorbeeld over stuifduinen of natte duin valleien.

 

Donderdag 22 februari 2018: de Stichting is, op uitnodiging van Groen Platform Bergen, aanwezig bij de vergadering van OLGB, Overleg Landelijk Gebied Bergen. Door ons artikel in de Duinstreek van 31 januari zijn wij uitgenodigd om onze zienswijze toe te lichten. Het betrof een kennismaking; de presentatie vindt in mei plaats.

Dennen

Dinsdag 2 februari 2018: overleg met uitgeverij Conserve. Op uitnodiging van Conserve schrijft de Stichting een voorwoord en een hoofdstuk in de verhalenbundel 'Hier is zon, zee en zand'. Een boek, samengesteld door Conserve-uitgever Kees de Bakker, met verhalen over Bergen en Schoorl. De boekpresentatie vindt plaats op 21 oktober a.s. in de Blinkerd in Schoorl.

 

 

 

Woensdag 14 februari 2018: de website van de actiegroep Stop bomenkap Noord-Hollands duinreservaat is on line! Op deze website vindt u nieuws en achtergrondinformatie over de bomenkap in het PWN-gebied. Schoorlse bossenHet PWN-gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Onze actiegroep heeft regelmatig contact met deze actiegroep. We overleggen over tal van onderwerpen die de kap, het plaggen en het bos aangaan. Deze contacten en overleggen zijn belangrijk voor het onderbouwen van onze standpunten.        

  

Maandag 12 februari 2018: enkele bestuursleden bezoeken het Provinciehuis. Tijdens de lunch discussieerden zij met twee politici. Hierna woonden zij de openbare vergadering van Provinciale Staten bij. Deze onder leiding van de heer Remkes (commissaris van de Koning). Hierop volgde nogmaals een discussie met de twee eerder genoemde politici. Na afloop bleef één grote vraag onbeantwoord: hoe is de omvorming van het Schoorlse gebied zo (schijnbaar) moeiteloos alle kanalen kunnen passeren richting hamerstuk?

 

Dinsdag 6 februari 2018: twee bestuursleden hebben overleg gehad met de bibliotheek in Schoorl. De Stichting is benaderd of we mee wilden doen aan 'ronde tafel' gesprekken. Het was een plezierig gesprek; de Stichting heeft toegezegd mee te willen doen aan een dergelijke middag.

 

Vrijdag 8 december 2017: overleg met de heer Tekin, gedeputeerde van de Provincie. Dat de kap van het dennenbos nog steeds niet van de baan is, is overduidelijk. Tijdens het gesprek van 15 november leek het erop dat de heer Tekin meedacht met onze argumenten; in het vervolggesprek verwijst hij ons (weer) naar het communicatietraject met Staatsbosbeheer terwijl de provincie verantwoordelijk is voor de inhoudelijke besluiten! Ons voorstel om de kap van het Leeuwenkuilbos en Dr van Steijnbos in tweeën te knippen om elkaar tegemoet te treden, vond opeens geen gehoor meer! Ook het feit dat dennenbos omgevormd wordt naar 80% loofbos en daarbij de huidige bosbeleving compleet verdwijnt, vindt geen gehoor. Als we geen acties meer ondernemen, zal het Schoorls dennenbos voorgoed tot het verleden gaan behoren. Wat we ervoor terug krijgen is een armetierig struweelbosje en veel stuifduinen. Dat kunnen we toch niet accepteren!! 

Onze facebookpagina is door een onbekende reden geblokkeerd. Wij kunnen deze niet meer deblokkeren. We hebben inmiddels een nieuwe pagina op Facebook aangemaakt onder de naam Dennenappèl of Schoorlsebosmoetblijven. Zoek onze vernieuwde pagina op en deel uw mening weer over de plannen met het bos!

Schoorlse bos
 

Maandag 24 juli 2017: op de braderie van 24 juli kunt u een T-shirt van 'schoorlse bos moet blijven' kopen. Het T-shirt is zwart en kost € 7,00 per stuk. We verkopen de maten Small, Medium, Large, Extra Large en Extra Extra Large

 

 

 

                                         Dennenbos

Vrijdag 14 juli 2017: De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende Instelling, we hebben nu een ANBI status.

Dennen

Vanaf maandag 3 juli 2017: we hebben dit jaar een kraam op de Braderie in Groet. Deze wordt iedere maandagavond rond het Witte Kerkje gehouden. U kunt bij onze kraam canvastassen, posters van het Schoorlse Bos en vlaggen met ons logo kopen. U kunt zich ook aanmelden voor onze Nieuwsbrief. Wij houden u middels onze Nieuwsbrief op de hoogte  over de ontwikkelingen rond het tegengaan van de boskap en het plaggen. Kom ook langs als u de Braderie bezoekt!!

 

Dennen

25 tot en met 28 mei 2017: De Karavaan bracht naar aanleiding van de discussie die is ontstaan de theatervoorstelling (Wie overleeft de grutto) in het Schoorlse duin die precies gaat over natuur versus mens, over biodiversiteit en ingrijpen in de natuur. Het is een voorstelling van het gerenommeerde Friese gezelschap Tryater en zij spelen deze voorstelling hierna ook op Terschelling tijdens Oerol Festival. Ook in een duinlandschap waar zandverstuiving beleid is. Na de voorstelling op 27 mei vond er een Goed Gesprek plaats over dit onderwerp. In het gesprek werd uitleg gegeven over de lokale situatie en men kon reageren op de voorstelling. De aandacht werd gevestigd op de omvang van de dennenkap en op het lot van de zandhagedissen. Vorig jaar is bij de Nieuwe Weg het schelpenpaadje vervangen door een betonnen (fiets)pad. Dit nodigt fietsers uit om dit pad te kiezen als ze van en naar het strand gaan. Het is dus een druk pad. Ongelooflijk veel zandhagedissen worden bij het oversteken van dit betonpad doodgereden. 

Schoorls bos

 

In Heemskerk heeft André de Boer een actiegroep opgericht om tegen de kap aldaar te protesteren. Zie hiervoor het filmpje op You-Tube, https://youtu.be/rM1xbLKgRVY. Als u contact wilt hebben met André kan u hem mailen op het mailadres: apcdeboer@gmail.com. Uw hulp is hard nodig!

Zondag 30 april 2017: wandelen in het Schoorlse Bos, op zoek naar eetbare 'wilde' gewassen.
dennen

Op 30 april organiseerde Project7-blad een wandeling in het Schoorlse Bos. We liepen in groepjes, samen met een ervaren medewerker, door het bos op zoek naar eetbare planten. Uitgebreid werd er stilgestaan bij de medicinale werking van planten, bijvoorbeeld het madeliefje, de weegbree en ook de Den .

Hans Egberts gaf tijdens de wandeling in Het Witte Kerkje een lezing over het ontstaan van de dennenbossen bij Schoorl en Groet.

30 april 2017 was een prachtige, zonnige dag. We hadden veel belangstelling voor zowel de wandeling als de lezing.

schoorlse duinen

In Witte Kerkje is in samenwerking met Project7-blad de expositie van foto's, schilderijen en etsen te bezichtigen geweest van 30 april tot en met 5 mei. Hieraan werkten mee: Ruud Snijders, Marijke Jansen, Evert Jan Trap, Lotte Vrij en Philip Wiesman. Gedurende de week mochten we hier nog veel bezoekers begroeten. Aard Mors en andere actievoerders hebben tijdens deze week de bezoekers kunnen informeren over de kap en het plaggen

 

Dinsdag 11 april 2017: kennismakingsgesprek met de omgevingsmanager Eugenie ten Hag. Het gesprek verliep prettig. We hebben een aantal termen besproken die de onderbouwing zijn van alle veranderplannen.

 

Maandag 27 februari 2017 zijn 14.155 handtekeningen aangeboden in Provinciehuis!!!   

Met de evenementen bus van Sport Promotie Noord-Holland zijn wij (de actiegroep, tevens de stichting) naar het Provinciehuis in Haarlem gereden. Voorafgaand aan het overleg over de houtkap van de Provinciale Commissie van Natuur, Landbouw en Milieu, overhandigden we op ludieke wijze 14.155 handtekeningen van bezorgde bewoners die de Petitie getekend hebben. TV Noord-Holland en Hart van Nederland hebben de overhandiging van de handtekeningen uitgezonden. De heer  Ir.M.J.E. Engelbregt kreeg gelegenheid om de commissie toe te spreken. In deze speech benadrukte de hij waarom de kap en het plaggen voorkomen moet worden. Door speech aan te klikken, kunt u deze lezen. Wij willen iedereen bedanken die de petitie ondertekend heeft. Hiermee is een belangrijk signaal afgegeven.

In het Bergens Nieuwsblad wordt de overhandiging van de handtekeningen omschreven. 

Donderdag 26 februari 2017: Dennenkap  ons rekeningnummer is bekend: NL79 TRIO 0338 5294 89 ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven. Giften kunnen vanaf nu naar dit rekeningnummer overgemaakt worden.

 

Zondag 22 januari 2017: Boswachterij Ruurlo heeft een filmpje op YouTube  geplaatst van de verwoestingen en plunderingen die Staatsbosbeheer in de periode september-december vorig jaar in de bossen rondom Ruurlo heeft aangericht. Bekijk het filmpje!

https://www.youtube.com/watch?v=VR_6g6lb8xY&feature=youtu.be