Overslaan en naar de inhoud gaan
Schoorlse dennen

 

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

29 november hebben wij het Burgerinitiatief aan de commissaris van de Koning, de heer van Dijk, aangeboden. Bij deze overhandiging hebben wij de aanbiedingsbrief 'Burgerinitiatief: STOP de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennermerduinen' overhandigd.

September 2018 is de brochure  'Wij hebben de dennen nodig, nummer 3', geschreven door Ir. A.J.J. Engelbregt, uitgegeven. De brochure begint met een brief aan u. Vervolgens worden onze vijf eisen genoemd, worden een beschrijving van het gebied en een samenvatting van de ontstane situatie gegeven. In de hoofdstukken die volgen gaan inhoudelijk in op het gebied, de plannen en onze standpunten. 

1 september 2017 is de brochure 'Wij hebben de dennen nodig, nummer 2' uitgebracht. Deze brochure is  samengesteld door Ing. M.J. Stoop en Ir. A.J.J. Engelbregt. Deze brochure staat vol met nieuwe inzichten en nieuwe informatie.

 

In de brochure 'Wij hebben de dennen nodig' van Ir. A.J.J.Engelbregt vindt u achtergrondinformatie over ons duingebied, het Inrichtingsplan van Ten Haaf en Bakker (2015) en het Natura 2000 ontwerp beheerplan (2016). In de brochure staat ook het belang van de stikstof-aanpak voor het duingebied omschreven.Tevens kunt u lezen hoe Staatsbosbeheer vorm geeft aan de uitvoering van dit Inrichtings- en beheerplan.De brochure sluit af met de kritiek die de actiegroep op het plan heeft en geeft haar visie op de Schoorlse Duinen. Meer...

Naaldbos

In de brochure, 'Naaldbossen in Nederland',  uitgegeven door de Mycologische Vereniging, vindt u een pleidooi voor een nieuw habitat: het korstmos-dennenbos op voedselarme en kalkarme grond. Dit is een uniek biotoop dat zo zeldzaam is (veel zeldzamer dan grijs duin) dat het in Europa wellicht over het hoofd is gezien.

Informatie rond de Natura 2000 wetgeving kunt u vinden op de website, natura 2000 Noord-Holland.nl

Duinen