Overslaan en naar de inhoud gaan

Dennen    CV

    Job Vis (Haarlem 1940) was bijna dertig jaar bosbeheerder in Oostelijk
    Flevoland, met een intermesso als interim-manager in Staatsnatuurreservaat
    De Weerribben. In de laatste zes jaar van zijn loopbaan was hij consultant
    voor Staatsbosbeheer
waarin hij onder meer de gemechaniseerde houtoogst
    bij Staatsbosbeheer en de nieuwe bedrijfstak energiehout opzette. In beide
    functies publiceerde hij baanbrekende rapporten op bosbouwgebied.

    Onder de schrijversnaam Jacob Vis debuteerde hij in 1987 met Prins Desi,
   
een actiethriller over het Suriname van Desi Bouterse. Daarna volgden
    negentien thrillers waarvoor hij zeven nominaties kreeg voor de Gouden
    strop en de Diamanten Kogel, de prijzen voor de beste Nederlandstalige
    misdaadroman in Nederland en België. Hij won de Belgische prijs in 2014
    met De Zwarte Duivel, een deels historische, deels hedendaagse
    misdaadroman over het geheimzinnige Ronde Huis in de Staatsbossen bij
                                                                       Nunspeet.
Hij schreef ook drie historische romans, Tandem, Moerta en Merdeka! voor uitgeverij Conserve over de nadagen van Nederlands-Indië die vanwege het verhaal, het realisme en de couleur locale onder oud-Indiëgangers hoog werden gewaardeerd. Recent kwam daarbij de actuele thriller over de houtkap in Borneo De Borneodeal.

Zijn oeuvre is compleet met twee jeugdromans en de true-crime story Het Rijk van de Bok: een boek waarmee hij aantoonde dat een van de langste en meest spraakmakende strafzaken in Nederland berust op een rechterlijke dwaling. 
 

In augustus 2020 heeft hij heeft het essay 'De wortels van het kwaad' geschreven. Dit essay schrijft over het behoud van de bossen en dreigende boskap(pen) en veel meer wat hieraan verbonden is.

De brochure is te koop en kost € 2,00 per stuk bij afhalen. Als u de brochure per post wilt hebben, komen daar
€ 3,00 portokosten bij. U kunt per mail bestellen ( schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com ) en het bedrag overmaken op rekeningnummer NL79 TRIO 0338 5294 89 onder vermelding uw naam, adres en woonplaats + Essay Jacob Vis

 

Steun het werk van de Duinstichting en doneer op NL79TRIO0338529489 t.n.v. Stichting Schoorlse Bos moet Blijven