Overslaan en naar de inhoud gaan
Dennenbos

 

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

Per 1 augustus 2017 heeft de Belastingdienst onze stichting de ANBI-status toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Klik hier om een scan van de beschikking van de Belastingdienst te bekijken.

Redenen waarom deze status belangrijk is:

- Donateurs van een ANBI mogen giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften leggen de donateur en de ANBI de gift vast in een overeenkomst.

- Als de ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

- Onze organisatie is in orde bevonden. Dat wil zeggen: we laten zien wat er met het ontvangen geld gebeurt, we laten zien wat ons beleid is en wat we onze plannen zijn. We hebben onze interne processen netjes geregeld en we laten zien hoe we besluiten nemen.

 

Donaties kun U overmaken naar: 

NL79 TRIO 0338 5294 89, ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven

 

schoorlse dennen